Dostawca serwisu

Bołtowicz Sp. J.
ul. J. Rosoła 55
02-786 Warszawa

Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000157447
Numer  identyfikacji podatkowej: 951-18-64-410